Privredna komore ZDK: Certifikati za 17 poslovnih subjekata koji su uspješno završili obuku za mentore

96

U prostorijama Privredne komore ZDK, održana je dodjela certifikata za 17 poslovnih subjekata koji su uspješno završili obuku za mentore, koja se realizovala u sklopu projekta “Stručno obrazovanje u BiH”, koji provodi Deutsche Gesellschaft fut Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Vlade Švicarske i Vlade Savezne Republike Njemačke.

Kako je istakla mr. sci. Diana Babić, Predsjednica Privredne komore ZDK, na osnovu Sporazuma o lokalnoj subvenciji potpisanog sa organizacijom GIZ, a u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, te ostalim akterima Projekta, Privredna komora ZDK realizira aktivnosti u cilju unapređenja okvira za implementaciju dualno organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja, u okviru kojeg je focus na praktičnoj nastavi u privrednom subjektu.

“Mentori koji su došli na ovu obuku, koju finansijski i tehnički podržava GIZ, su mentori kod kojih učenici srednjih stručnih škola idu na praktičnu nastavu. Ovo je za Privrednu komoru već peta obuka mentora. Ranije smo mentore obučavali zahvaljujući drugim finansijerima i mogu istaći da smo Kanton koji ima najveći broj obučenih mentora, zahvaljujući tim projektnim aktivnostima, i po tome prednjačimo u odnosu na druge kantone. Ono što je novina jeste da ove grupe mentora obučavaju certificirani master treneri koji su prošli posebnu obuku, jedinstvenu u BiH. Važno je da mentori, kao neko ko je ključ unapređenja kvaliteta praktične nastave i u ZDK i u cijeloj BiH, kontinuirano unapređuju svoja znanja i iskustva”, istakla je Babić. 

Sonja Ruetzekspertica organizacije GIZ, napomenula je da su u sklopu ovog projekta, u prvom dijelu obučeni master treneri, koji su obučili mentore koji će predavati učenicima u sklopu stručnog obrazovanja kod poslovnih subjekata. “U ZDK smo obučili četiri master trenera koji su nedavno završili još jednu obuku mentora, ovo im je druga po redu, a u mjesecu martu nastavljamo već sa trećom obukom mentora”istakla je Ruetz.