Ljetna škola Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta UNSA održana u Ilijašu

113

Tokom protekle sedmice stručnjaci sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održali su prezentaciju upotrebe dronova u poljoprivredi na imanju firme EKO-ARHAZ u Ilijašu.

Posjeta je realizirana kao terenska aktivnost sedmodnevne ljetne škole pod nazivom „Pametne tehnologije i najbolje prakse (tehnićke i praktične) za održivo i ekološki efikasno upravljanje vodom u poljoprivredi“, u okviru SMARTWATER projekta koga finansira EU.

Tom prilikom obavljeno je snimanje voćnjaka poljoprivrednim dronom, a snimci će biti obrađeni i analizirani u narednim danima. Na pomenutoj ljetnoj školi su učestvovali studenti, stručnjaci iz prakse, ali i inostrani profesori iz Portugala, Španije i Italije, koji će također održati dio predavanja na ljetnoj školi.

Docent doktor Sabrija Čadro, sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavio je neke od mogućnosti upotrebe dronova primarno sa ciljem geodetskog osmatranja, prikupljanja podataka o konfiguraciji terena i stanju usjeva.

„Prethodnih dana sa učesnicima ljetne škole smo govorili o mogućnostima primjene dronova u poljoprivredi i pripremili smo plan leta putem odgovarajućih softverskih alata. Danas ćemo realizirati pomenuti plan, a već sutra počinjemo sa obradom podataka. Ova tehnologija je relativno nova u svijetu i zbog toga vrlo interesantna za nauku, mlade, ali i privredu. Ipak, ovo je samo jedan dio prezentacija na ljetnoj školi, a projekat je svakako dosta širi“, kaže doc. Čadro.

Cilj SMARTWATER projekta je ubrzanje širenja tzv. pametnih tehnika upravljanja vodom u poljoprivrednom sektoru Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih posljedica suše i klimatskih promjena koje usporavaju rast poljoprivredne proizvodnje.

Organizatori ljetne škole su se zahvalili domaćinu, firmi Eko-ARHAZ, kao i svim učesnicima na iskazanom interesovanju i učešću.