Projekat ”Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba s invaliditetom (OSI)”

129

Projekat „Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba s invaliditetom (OSI) već dvije godine na prostoru našeg grada i zemlje finansira vlada Češke Republike, a provodi češka humanitarna i razvojna organizacija „People in Need“, uz podršku partnera.

Tim povodom je menadžerica projekta Sanja Lepić, na prijemu u Vijećnici, gradonačelnici Benjamini Karić i gradskom vijećniku Vedadu Deljkoviću, prezentirala dosadašnje rezultate projekta, kao i buduće aktivnosti vezane za unaprjeđenje statusa i položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu.

Prijemu su prisustvovali i samostalni zastupnik Zlatan Horo i predstavnica studenata-volontera Selma Melez koji su istakli da imaju namjeru osnovati lokalno udruženje koje će, nakon završetka projekta „Moj posao“, nastaviti sa promoviranjem prava OSI te se angažirati na podizanju svijesti i jačanju inkluzije i resocijalizacije OSI u zajednici.

Gradonačelnica Karić pozdravila je ovu inicijativu te kazala da će u Gradu Sarajevu imati podršku.

„Imamo i obavezu i potrebu da pružamo pomoć i podršku udruženjima i organizacijama koje brinu o najranjivijim kategorijama našeg društva, a sve u cilju da im poboljšamo kvalitet života i stvorimo okruženje u kojem će svi imati jednake mogućnosti“, naglasila je Karić.