Razvojna banka FBIH prezentirala kreditnu liniju za jablaničke privrednike

108

U organizaciji Udruženja privrednika Jablanica i Razvojne banke FBiH, u hotelu “Jablanica” za jablaničke poslodavce organizovana je prezentacija kreditnih linija i drugih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH sa naglaskom na  nove kreditne linije koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027”.

Prezentaciji su prisustvovali Dalibor Milinković član uprave Razvojne banke FBiH i Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke FBiH. Pored jablaničkih privrednika, prezentaciji je prisustvovao Općinski načelnik Damir Šabanović sa saradnicima. Održana prezentacija ujedno je bila i prilika za intenzivniju komunikaciju  između jablaničkih privrednika i predstavnika Razvojne banke FBiH.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (RB FBiH) počinje aktivnosti promocije u gradovima i regijama u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon što je Vlada Federacije BiH na svojoj 256. sjednici od 18.02.2021. godine usvojila Strategiju razvoja FBiH 2021-2027, kojom su definirani srednjoročni i dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja Federacije BiH.

Prezentacije su predviđene u Bihaću, Prozor-Rami, Tešnju, Jablanici, Orašju i Konjicu.

Uprava Banke će, također, napraviti plan prezentacija za drugi kvartal tekuće godine, a cilj Uprave Banke jeste da budu posjećene sve regije u Federaciji.

Jasna poruka

Ovakvim pristupom Uprava Razvojne banke FBiH želi poslati jasnu poruku poslodavcima kako su vrata Banke otvorena i da su uvijek dobro došli u svoju Razvojnu banku FBiH.

U okviru Strategije razvoja FBiH 2021-2027 definirani su osnovni strateški ciljevi, prioriteti kao i mjere za realizaciju zacrtanih ciljeva.

Evidentno je kako je Razvojna banka FBiH na direktan i indirektan način involvirana u kompletan tekst Strategije, a sukladno njenoj misiji i definiranim ciljevima.

Ekskluzivna ponuda

Uprava Razvojne banke FBiH je predložila, a Nadzorni odbor usvojio set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima. Na ovaj način Razvojna banka FBiH je prva u Federaciji odgovorila na postavljene izazove i zadatke Strategije .

Kako bi ovu ekskluzivnu ponudu što direktnije približila poslodavcima i menadžerima, Uprava Banke se opredijelila za održavanje sastanaka sa poslodavcima u Federaciji BiH, a putem lokalnih udruženja poslodavaca, privrednih komora ili razvojnih agencija. Na ovim prezentacijama svih proizvoda razvojnog bankarstva privrednici su u mogućnosti direktno komunicirati sa predstavnicima Banke, postavljati pitanja i dogovarati sastanke.

Inače, Strategija razvoja FBiH 2021-2027 je usvojena u oba Doma Parlamenta FBiH.