U KS evidentirano 149 biljnih vrsta sa alergenim svojstvima

Praćenje koncentracija: U KS evidentirano 149 biljnih vrsta sa alergenim svojstvima, date preporuke nadležnim i građanima.

S obzirom da je početak polenske sezone, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo upriličilo je danas prezentaciju o temi “Praćenje koncentracija alergenog polena u Kantonu Sarajevo”, u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse – akademik Sulejeman Redžić i Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu.

Ove dvije institucije obezbjeđuju monitoring polena na području KS. Praćenje bioloških polutanata u zraku vrši se radi pravovremenog informisanja građana i njihove zaštite od alergija, odnosno posljedica koje mogu imati na zdravlje i kvalitet života.  Cilj je, također,  iniciranje mjera na kontroli i uklanjanju alergenih vrsta drveća, trava i korova, kao i označavanje opasnih zona gdje rastu alergene vrste itd.

Prezentaciji su prisustvovali predstavanici Ministarstva, nadležnih općinskih službi, kao i javnog komunalnog preduzeća “Park”, koji su tom prilikom diskutovali  o mjerama koje će provoditi radi smanjenja emisija  bioloških polutanata u zraku. 

Do sada je na području Sarajeva evidentirano 149 biljnih vrsta sa alergenim svojstvima.

Permanentna istraživanja strukture i dinamike polena, u skladu sa meteorološkim prilikama, ukazuju na učestalo naglo povećanje koncentracije polena, što povećava rizik od pojave alergijskih reakcija.

Kao osnovne mjere opreza i prilagođavanja ponašanja tokom polenske sezone, senzitivnoj grupi građana se preporučuje upravo izbjegavanje pojedinih dijelova grada u određenim sezonama, kao na primjer kretanje Vilsonovim šetalištem u sezoni cvjetanja lipa.

Osobama koje tokom ranog proljeća, u vrijeme cvjetanja drveća, često pate od alergijskog rinitisa, preporučuje se da što više vremena provedu u visokoplaninskom području.

Osobama koje su alergične na polen trava preporučuje se što duži boravak u šumskim ekosistemima tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Praćenje variranja koncentracije polena,  polenski kalendar,  kao i preporuke  građanima dostupni su   na http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/